Latviešu tautas tērpi - senču mantojums

Latviešu tautas tērpi - senču mantojums

Latviešu tautas tērpi ir bijuši un joprojām ir ar lielu simbolisku nozīmi nacionālās vērtības un kultūras mantojuma saglabāšanā un kopējās sabiedriskās apziņas veidošanā.

Mūsdienās latviešu tautas tērpi tiek nēsāti ne tikai valsts, bet arī personiskos svētkos. Tautas tērps atspoguļo ne tikai statusu, bet arī izcelsmi no konkrēta reģiona un tā tradīcijas.

Tautas tērpu iedalījums

Latviešu tautas tērpi iedalāmi divos īpašo tradīciju vēsturiskos periodos, kas tos raksturo. Pirmais periods ir laikā no 7. līdz 13. gadsimtam – šos tērpus sauc par "arheoloģiskajiem tērpiem". Otrais periods ir 18. un 19. gadsimts – tie ir "etnogrāfiskie tērpi".

Latviešu tautas tērpi visbiežāk tiek vilkti Jāņos un Līgo svētkos, Dziesmu un deju svētkos, kā arī citos nozīmīgos notikumos.

0
Feed

Komentēt