Latviešu tautas tērpu izgatavošana

Latviešu tautas tērpu izgatavošana mums, uzņēmumā “ANVI AM”, nav vienkārši darbs. Tā ir mūsu nodeva nacionālo tradīciju kopšanai, attīstīšanai un saglabāšanai nākamajām paaudzēm. Ar cieņu un atbildību pieejam vēsturiski pareizu tērpu šūšanai un komplektu izgatavošanai. Esam iepazinušies gan ar arheoloģisko, gan etnogrāfisko apģērbu, apavu, galvassegu, cimdu, zeķu, jostu un rotu tradicionālajām darināšanas metodēm un dažādu novadu un apvidu tērpiem raksturīgajām īpatnībām, kas dažkārt atšķiras vien niansēs. Pārzinot senās izejmateriālu ieguves un izgatavošanas iespējas, varam parūpēties par visai autentiskiem materiāliem un to krāsām.

Latviešu tautas tērps - mūsdienīgs apģērbs

Latviešu tautas tērpi tiek iedalīti arheoloģiskajos un etnogrāfiskajos. Arheoloģiskie ir tie, kurus mūsu senči valkājuši laikā no 7. līdz 13. gadsimtam. Tā laika tērpu rekonstrukcijas veidotas pēc apbedījumos atrastajiem apģērbu fragmentiem. Zināms, ka drēbes nebija spilgtas, bieži izmantota tumši zilā krāsa un audumos, īpaši villainēs, ieausti bronzas elementi. Sieviešu un vīriešu apģērbu saspraušanai lietotas bronzas saktas.

Mēs pārstāvam ideju, ka latviešu tautas tērpu izgatavošana nav stāsts tikai par to, kā vēsturiski precīzi veidot tautiskus apģērbus, atbilstoši ietērpt tautu deju dejotājus, koristus, folkloras kopu muzikantus un etnogrāfisko pasākumu dalībniekus. Arī mūsdienīgāks apģērbs, radīts, iedvesmojoties no tradīcijām, ir šodienas latviešu tautas tērps. Piedāvājam mūsu senču paražu iedvesmotus, oriģinālus apģērbus nēsāšanai ikdienā, kā arī tērpus svētkiem un īpašiem dzīves notikumiem. Latvju tradīciju piekopējiem vai vienkārši tiem, kuri novērtē tādu drānu skaistumu un unikalitāti, piedāvājam individuāli izgatavot tērpus kāzām, kristībām, izlaidumam vai jebkuram īpašam pasākumam. Tērpus var papildināt ar oriģinālām rotām, jostām vai pastalām.

Mūsu amata meistaru ilggadējā pieredze un prakse tautastērpu darināšanā

Latviešu tautas tērpu izgatavošana ir komplekss darbs, kas prasa dažādu meistaru iesaistīšanos. Mūsu rokdarbnieces, šuvējas, audējas, ādas apstrādes un rotu meistari ir lieliski un pieredzes bagāti sava amata pratēji. Darinām gan sieviešu, gan vīriešu apģērbus, pērlīšu vainagus, aužam tautiskos audumus un jostas, izgatavojam saktas un citas rotas, no ādas top pastalas un siksnas. Esam izpētījuši, apguvuši un ilggadējā praksē attīstījuši tradicionālās latviešu tautas tērpu izgatavošanas prasmes. Varam izveidot konkrēta reģiona tērpa komplektu, kas precīzi atbildīs noteiktā apvidus tradīcijām. Ieteiksim, kā komplektēt apģērbus, lai veidotos saskanīgs tēls, ja dodat priekšroku atšķirīgu novadu raksturīgajām apģērbu daļām. Ietērpsim gan pieaugušos, gan bērnus un pieņemam kā individuālus, tā arī kolektīvus pasūtījumus.

Mūsu nācija var lepoties ar skaistām, senām tradīcijām, kas mūs padara unikālus. Tās ir mūsu identitātes daļa, lepnums un liela bagātība. Tāpat kā, piemēram, latvju tautasdziesmu dziedāšanas un tautasdeju dejošanas, arī latviešu tautas tērpu izgatavošanas un nēsāšanas tradīcijas ir būtiska daļa no mūsu nācijas kultūras pagātnes, šodienas un nākotnes. Priecājamies, ka varam būt daļa no tiem, kas šīs tradīcijas uztur dzīvas un palīdz nosargāt, lai nodotu šo senču mantojumu nākamajām paaudzēm.

Izvēlēties savu tautas tērpu